Fiskevårdsområdet

- Historik

- Verksamhet

- Stadgar

- Utredningar om sjön Anten med tillflöden:

1: Utveckling av öringbeståndet i Anten samt inventering av tillrinnande vattendrag (1997 o 2001)

2 : Åtgärdsplan för insjööringen i Anten ( 2003)

3 : Limnologiska undersökningar i Anten och Mjörn 2007-2008

- Utsättning av fisk (Historik)

- Resultat av genomförda provfisken