Resultat av genomförda provfisken

Provfiske med översiktsnät ger endast ett relativt mått på sammansättningen av fiskfaunan då det är praktiskt taget omöjligt att uppskatta det absoluta fiskbeståndet i en stor sjö. Nätfiske ger alltid en mer eller mindre skev bild av de verkliga förhållandena, bl.a underrepresenteras vissa arter som t.ex ål och spigg.

Andel av fångst vid provfiske:

Art Vikt % 1984 Antal % 1984 Vikt % 1996 Antal % 1996 Vikt % 2007 Antal % 2007

Abborre

65 51 53 38 62 42
Mört 12 13 16 10 20 27
Gädda 5 10 1 1 5,5 0,3
Gers 2 5 19 26 2,7 23
Siklöja 3 8 10 25 2,7 7,3
Lake 6 5 1 0 3,2 0,3
Brax 1 9 0 0 2,0 0,7
Sutare 6 0 0 0 2,5 0,1