Miljö och Vattenkvalitet

Information finns på Säveåns vattenråds hemsida:

www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad

 

Resultat från miljökontorets årliga mätningar i bäckar:

www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/luft-vatten-och-avlopp/sjoar-och-vattendrag/resultat-fran-miljokontorets-matningar-i-backar/