Miljö och Vattenkvalitet

Göta Älvs Vattenvårdsförbunds redovisar rapporter avseende
vattendragskontroll på följande sida:

http://www.gotaalvvvf.org/rapporter

Klicka på "Vattendragskontroll Säveån" för respektive år.