Kontaktinformation

e-post: fiske@anten.se

Funktionärer

Ordförande

Hans Cagner
Arlidsvägen 31
44191 Alingsås
070-9664303

Sekreterare

Anders Larsson
Telefon: 070-2206456

Kassör

Thorbjörn Wängvik
Telefon: 0708-339857

Fiskekort

Totte Axelsson
Telefon: 070-4095626

Fisketillsyn

Per Hällnevik
Telefon: 070-2272951