Fiskeregler

Giltigt fiskekort berättigar innehavaren att i sjön Anten fiska med spinn, pimpel, dragfiske, mete, långrev och angeldon. Max 6 spön per båt.

Fiske är ej tillåtet i sjöns till- och utflöden.

Gädda över 100cm och gös över 70cm bör återutsättas.

Öring är fridlyst 15/9 - 31/3. Minsta längd 40cm.

Rapportera gärna fångst av stora fiskar till fiske@anten.se