Fiskarter och fiskemetoder

I Anten är enligt den limnologiska undersökning , som gjordes 1985-1987 följande fiskarter kända i sjön Anten. För utförlig information och bilder på respektive art, är det bara att klicka på fisknamnet nedan.


I beskrivningen för varje art finns de vanligaste fiskesätten angivna samt om det är en lämplig matfisk.

Gädda
Abborre
Åla
Laxöring
Siklöja
Nors
Benlöja
Elritsa
Sutare
Brax
Mört
Lake
Gärs
Bergsimpa
Småspigg
Gös
Regnbågslax (rymlingar från fiskodling)

En mycket bra receptsamling med exempel på fiskrätter finns på;

www.fiskbasen.se