Båtiläggningsplatser

I sjöns nordöstra del vid badplatsen i Looviken finns ikörningsramp för trailers samt särskild uppställningsplats för dessa.

Även i Gräfsnäs finns det möjlighet att lägga i båten.